Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK471
Název záměru: Chornice - zahloubení lomu a jeho rozšíření
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajProstějovŠubířovŠubířov
Pardubický krajSvitavyJaroměřiceJaroměřice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.06.2011 08:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EUROVIA CS, a.s.
IČ oznamovatele: 15053865
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.02.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pavliš Radko RNDr.
Text oznámení záměru: PAK471_oznameni.pdf (25447 kB) - 08.02.2010 15:55:42
Informace o oznámení: PAK471_infOznam.doc (57 kB) - 08.02.2010 15:55:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.03.2010
Závěry zjišťovacího řízení: PAK471_zjistovaci.doc (157 kB) - 18.03.2010 09:05:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pavliš Radko RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.12.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PAK471_dokumentace.pdf (26977 kB) - 03.12.2010 14:06:52
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK471_infDokumentace.doc (60 kB) - 03.12.2010 14:02:14
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
29.03.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK471_posudek.pdf (1288 kB) - 28.03.2011 08:47:45
Informace o posudku: PAK471_infPosudek.doc (59 kB) - 28.03.2011 08:47:45
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
26.04.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PAK471_inf1VP.pdf (1067 kB) - 22.04.2011 07:59:53
Zápis z 1. veřejného projednání: PAK471_zapis1VP.doc (149 kB) - 16.05.2011 12:18:34
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
15.06.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PAK471_zaveryStan.doc (201 kB) - 14.06.2011 07:56:43
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: