Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK490
Název záměru: Areál pro výrobu stavebních hmot, k.ú. Třebovice, Česká republika
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíTřeboviceTřebovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.07.2015 08:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BISA s.r.o., Pospíšilova 578, 500 03 Hradec Králové
IČ oznamovatele: 25863258
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.06.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK490_oznameni.zip (15052 kB) - 09.07.2010 12:16:14
Informace o oznámení: PAK490_infOznam.pdf (81 kB) - 09.07.2010 12:16:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.07.2010
Závěry zjišťovacího řízení: PAK490_zjistovaci.zip (466 kB) - 02.08.2010 09:07:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Píša Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
21.07.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PAK490_dokumentace.zip (42271 kB) - 21.07.2011 12:38:56
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK490_infDokumentace.pdf (81 kB) - 21.07.2011 12:38:57
Vrácení dokumentace: PAK490_vraceni.zip (561 kB) - 25.05.2011 13:34:07
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vraný Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
03.11.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK490_posudek.pdf (4977 kB) - 03.11.2011 09:54:52
Informace o posudku: PAK490_infPosudek.pdf (79 kB) - 03.11.2011 09:54:52
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
16.11.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PAK490_inf1VP.doc (61 kB) - 16.11.2011 09:38:16
Zápis z 1. veřejného projednání: PAK490_zapis1VP.doc (99 kB) - 28.12.2011 09:36:43
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
28.12.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PAK490_zaveryStan.zip (936 kB) - 10.07.2015 08:57:35
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: