Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK516
Název záměru: Červená Voda - Buková Hora - rozšíření areálu
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.7;II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíČervená VodaMlýnický Dvůr
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.02.2012 08:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SKIPARK ČERVENÁ VODA s.r.o., Šedivská 844, 561 51 Letohrad
IČ oznamovatele: 62062026
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.03.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK516_oznameni.zip (67617 kB) - 29.03.2011 10:26:25
Informace o oznámení: PAK516_infOznam.pdf (80 kB) - 29.03.2011 10:26:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.05.2011
Závěry zjišťovacího řízení: PAK516_zjistovaci.zip (476 kB) - 02.05.2011 12:25:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Postbiegl Stanislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
20.07.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PAK516_dokumentace.zip (62013 kB) - 21.07.2011 12:34:12
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK516_infDokumentace.pdf (80 kB) - 21.07.2011 12:34:12
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Cetl Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
10.11.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK516_posudek.pdf (1310 kB) - 10.11.2011 11:32:34
Informace o posudku: PAK516_infPosudek.pdf (80 kB) - 10.11.2011 11:32:34
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
08.12.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PAK516_inf1VP.doc (62 kB) - 19.12.2011 07:57:46
Zápis z 1. veřejného projednání: PAK516_zapis1VP.doc (89 kB) - 03.01.2012 13:40:50
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
06.02.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PAK516_zaveryStan.pdf (138 kB) - 06.02.2012 08:24:00
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: