Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK581
Název záměru: KYB - výroba vinutých pružin
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.2;II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimChrudimChrudim
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.01.2013 13:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KYB Manufactoring Czech s.r.o., U Panasonicu 277, 530 06 Pardubice
IČO oznamovatele: 27082784
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.12.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 27.12.2012
Zpracovatel oznámení: Marek Jiří Dr., Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK581_oznameni.zip (16810 kB) - 07.12.2012 10:09:58
Informace o oznámení: PAK581_infOznam.pdf (86 kB) - 11.12.2012 13:53:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.01.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PAK581_zjistovaci.zip (3142 kB) - 07.01.2013 13:25:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK581_infZjistovaci.rtf (169 kB) - 07.01.2013 13:25:20
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýChrudimMěstský úřad Chrudim
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: