Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK591
Název záměru: Využívání autovraků - Louka
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimVrbatův KostelecLouka u Vrbatova Kostelce
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Oznamovatel: David Ondráček, Pokřikov 24, 539 01
IČO oznamovatele: 74220233
Datum a čas posledních úprav: 25.03.2013 08:10
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.02.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 11.03.2013
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK591_oznameni.zip (5554 kB) - 18.02.2013 16:56:45
Informace o oznámení: PAK591_infOznam.pdf (97 kB) - 18.02.2013 16:56:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.03.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PAK591_zjistovaci.zip (1342 kB) - 25.03.2013 08:10:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK591_infZjistovaci.rtf (169 kB) - 25.03.2013 08:10:52
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: