Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK594
Název záměru: Centrum obchodu a služeb, Lanškroun
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PAK594_duvodyUkonceni.pdf (90 kB) - 10.05.2013 09:44:09
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíLanškrounLanškroun
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.05.2013 09:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ALHING, s.r.o., Mučednická 1325/35, 616 00 Brno
IČ oznamovatele: 26262363
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.04.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 22.04.2013
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK594_oznameni.zip (9015 kB) - 02.04.2013 09:57:45
Informace o oznámení: PAK594_infOznam.rtf (186 kB) - 02.04.2013 09:57:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.04.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PAK594_zjistovaci.zip (495 kB) - 29.04.2013 08:01:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK594_infZjistovaci.rtf (169 kB) - 29.04.2013 08:01:26
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: