Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK620
Název záměru: Poldr Dolní Lipka, revitalizace v zátopě
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíKrálíkyDolní Lipka
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.12.2013 12:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
IČ oznamovatele: 70890005
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 16.12.2013
Zpracovatel oznámení: Bílek Dalibor RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Kuras Tomáš RNDr., Ph.D.
Dotčené ptačí oblasti: Králický Sněžník
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK620_oznameni.7z (16120 kB) - 28.11.2013 12:27:49
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: PAK620_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (6806 kB) - 28.11.2013 12:27:49
Informace o oznámení: PAK620_infOznam.pdf (918 kB) - 28.11.2013 12:27:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PAK620_zjistovaci.7z (396 kB) - 19.12.2013 12:35:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK620_infZjistovaci.pdf (89 kB) - 19.12.2013 12:35:55
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: