Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK646
Název záměru: Lihovar Červený potok
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/8.4;II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíKrálíkyČervený Potok
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.09.2014 09:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: QETEX s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice
IČ oznamovatele: 28266994
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PAK646_oznameni.7z (4386 kB) - 25.08.2014 11:49:47
Informace o oznámení: PAK646_infOznam.doc (51 kB) - 25.08.2014 11:49:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.09.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PAK646_zjistovaci.pdf (8367 kB) - 25.09.2014 09:19:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK646_infZjistovaci.doc (43 kB) - 25.09.2014 09:19:31
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýÚstí nad OrlicíMěstský úřad Králíky
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: