Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK666
Název záměru: Výrobní areál firmy MILACRON Czech Republic spol. s r.o. - etapa B
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.2;II/4.3;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavyPoličkaPolička
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.03.2015 12:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MILACRON Czech Republic, spol. s r.o., 572 12 Polička Bořiny
IČ oznamovatele: 62025112
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.02.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 09.03.2015
Zpracovatel oznámení: Vrátná Iva Ing.
Text oznámení záměru: PAK666_oznameni.zip (1533 kB) - 13.02.2015 09:25:06
Informace o oznámení: PAK666_infOznam.pdf (462 kB) - 13.02.2015 09:25:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.03.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PAK666_zjistovaci.zip (1193 kB) - 17.03.2015 12:33:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK666_infZjistovaci.pdf (302 kB) - 17.03.2015 12:33:05
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: