Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK701
Název záměru: Rozšíření stávající čerpací stanice LPG o nové pohonné hmoty - Valy u Přelouče
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceValyValy nad Labem
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.10.2015 10:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jiří Kubát, Smetanova 179, 535 01 Břehy
IČ oznamovatele: 15010899
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.08.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 17.09.2015
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: PAK701_oznameni.zip (6329 kB) - 27.08.2015 06:56:24
Informace o oznámení: PAK701_infOznam.pdf (573 kB) - 27.08.2015 06:56:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.10.2015
Datum nabytí právní moci: 05.11.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PAK701_zjistovaci.pdf (614 kB) - 05.10.2015 10:15:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: