Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK706
Název záměru: Novostavba kombinovaného lakovacího a sušícího boxu, tryskací box, Poličské strojírny
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavyKorouhevKorouhev
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.11.2015 10:49
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Poličské strojírny a.s., se sídlem Bořiny 1145, Horní Předměstí, 572 01 Polička
IČ oznamovatele: 46504851
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 12.11.2015
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PAK706_oznameni.pdf (2536 kB) - 22.10.2015 08:21:15
Informace o oznámení: PAK706_infOznam.pdf (576 kB) - 22.10.2015 08:21:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.11.2015
Datum nabytí právní moci: 25.12.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PAK706_zjistovaci.pdf (655 kB) - 24.11.2015 10:49:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: