Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK708
Název záměru: Obalovna Chvaletice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceChvaleticeChvaletice
Pardubický krajPardubiceTrnávkaTrnávka
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.12.2015 12:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BAUSET CZ, a.s., Nemošická 1495, 530 02 Pardubice
IČ oznamovatele: 63217139
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 23.11.2015
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK708_oznameni.zip (35413 kB) - 02.11.2015 08:44:07
Informace o oznámení: PAK708_infOznam.pdf (567 kB) - 02.11.2015 08:44:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.12.2015
Datum nabytí právní moci: 19.01.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PAK708_zjistovaci.pdf (585 kB) - 17.12.2015 12:10:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýPardubiceKrajský úřad Pardubického kraje
PardubickýPardubiceMěstský úřad Chvaletice
PardubickýPardubiceMěstský úřad Přelouč
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: