Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK766
Název záměru: Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu - provoz Blato II. (pokračování činnosti v zavážení zbylé části pozemku p.č. 60/1)
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceMikuloviceBlato
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.05.2018 13:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SKLÁDKA ELZET s.r.o., U Blaženky 2155/18, 150 00 Praha 5
IČ oznamovatele: 25293095
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.04.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 09.05.2017
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK766_oznameni.zip (68543 kB) - 13.04.2017 08:44:09
Informace o oznámení: PAK766_infOznam.pdf (590 kB) - 13.04.2017 08:44:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.05.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PAK766_zjistovaci.zip (1272 kB) - 18.05.2017 08:54:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 16.04.2018
Text dokumentace: PAK766_dokumentace.zip (83397 kB) - 19.10.2017 13:52:43
Text přepracované/doplněné dokumentace: PAK766_prepracovana.zip (96086 kB) - 15.03.2018 10:06:43
Přílohy k dokumentaci: Informace o přepracované dokumentaci
PAK766_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (604 kB) - 15.03.2018 10:06:43
Informace o dokumentaci: PAK766_infDokumentace.pdf (596 kB) - 23.10.2017 08:43:08
Vrácení dokumentace: PAK766_vraceni.zip (1696 kB) - 11.12.2017 13:39:39
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Dvořáková Irena RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Háková Alice Mgr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
21.05.2018
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK766_posudek.zip (9103 kB) - 21.05.2018 13:19:47
Informace o posudku:
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
21.05.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PAK766_zaveryStan.pdf (340 kB) - 21.05.2018 13:21:51
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: