Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK769
Název záměru: Stáj pro odchov jalovic Damníkov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíDamníkovDamníkov
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.06.2017 14:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek, č. p. 200, 563 01 Žichlínek
IČ oznamovatele: 00131768
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 31.05.2017
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PAK769_oznameni.pdf (7551 kB) - 09.05.2017 10:51:58
Informace o oznámení: PAK769_infOznam.pdf (588 kB) - 09.05.2017 10:51:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.06.2017
Datum nabytí právní moci: 11.07.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PAK769_zjistovaci.pdf (593 kB) - 07.06.2017 14:55:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýÚstí nad OrlicíMěstský úřad Lanškroun
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: