Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK784
Název záměru: Zpracování autovraků - lokalita UMA
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1;II/10.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePardubiceSemtín
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Oznamovatel: SK - EKO Pardubice s.r.o., Semtín 52, 530 02 Pardubice
IČO oznamovatele: 25283979
Datum a čas posledních úprav: 30.08.2017 14:00
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 09.08.2017
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: PAK784_oznameni.zip (1716 kB) - 19.07.2017 14:08:35
Informace o oznámení: PAK784_infOznam.pdf (526 kB) - 19.07.2017 16:12:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.08.2017
Datum nabytí právní moci: 30.09.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PAK784_zjistovaci.pdf (909 kB) - 30.08.2017 14:00:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: