Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK831
Název záměru: Navýšení kapacity využívání autovraků - Louka
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/55
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimVrbatův KostelecLouka u Vrbatova Kostelce
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Oznamovatel: AUTO ONDRÁČEK s.r.o., Louka 18, 538 51 Vrbatův Kostelec
IČO oznamovatele: 02361434
Datum a čas posledních úprav: 07.01.2020 07:10
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.02.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 18.03.2019
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: PAK831_oznameni.zip (2432 kB) - 14.02.2019 12:56:19
Informace o oznámení: PAK831_infOznam.pdf (193 kB) - 14.02.2019 12:56:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.04.2019
Datum nabytí právní moci: 31.05.2019
Závěry zjišťovacího řízení: PAK831_zjistovaci.pdf (259 kB) - 07.01.2020 07:10:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: