Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK862
Název záměru: Výstavba objektů DWA a AMMC v areálu BARTH Pardubice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: PAK862_duvodyUkonceni.pdf (171 kB) - 15.04.2020 10:24:26
Zařazení: II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePardubicePardubice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.04.2020 10:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BARTH Reklamka a.s., Hůrka 1798, 53012 Pardubice
IČO oznamovatele: 25256181
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.02.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 30.03.2020
Zpracovatel oznámení: Marek Jiří Dr., Ing.
Text oznámení záměru: PAK862_oznameni.pdf (38244 kB) - 27.02.2020 12:42:31
Informace o oznámení: PAK862_infOznam.pdf (189 kB) - 27.02.2020 12:42:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: