Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK880
Název záměru: Spalovací zařízení VOLKAN 750 na farmě Srní
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/58
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimHlinskoSrní u Hlinska
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.10.2020 12:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VEMA, akciová společnost, Dašická 911, 537 01 chrudim
IČ oznamovatele: 46506071
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.09.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 05.10.2020
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: PAK880_oznameni.zip (6847 kB) - 02.09.2020 12:42:19
Informace o oznámení: PAK880_infOznam.pdf (194 kB) - 02.09.2020 12:42:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.10.2020
Datum nabytí právní moci: 17.11.2020
Závěry zjišťovacího řízení: PAK880_zjistovaci.pdf (253 kB) - 16.10.2020 12:14:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: