Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK882
Název záměru: Autovrakoviště Linhartice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/55
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavyLinharticeLinhartice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.11.2020 10:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jaroslav Kolář, Dlouhá Loučka 59, 569 43 Jevíčko
IČO oznamovatele: 40164055
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.10.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 20.11.2020
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK882_oznameni.zip (1503 kB) - 20.10.2020 09:42:07
Informace o oznámení: PAK882_infOznam.pdf (190 kB) - 20.10.2020 09:44:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.11.2020
Závěry zjišťovacího řízení: PAK882_zjistovaci.pdf (225 kB) - 26.11.2020 10:44:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK882_infZjistovaci.zip (949 kB) - 26.11.2020 10:44:34
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: