Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA062
Název záměru: Betonárna Libuš, Praha - Kunratice
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKunratice
Poznámka: při ul. Dobronická a Vídeňská, parc.č. 804/36
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 30.06.2005 17:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Readymix Bohemia, s.r.o., K Hájům 946, Praha 5
IČO oznamovatele: 63072530
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Beran Pavel Ing., PhD.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA062_oznameni.doc (348 kB) - 14.08.2003 13:14:24
Informace o oznámení: PHA062_infOznam.pdf (140 kB) - 14.08.2003 13:14:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA062_zjistovaci.pdf (4671 kB) - 30.10.2003 15:04:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Beran Pavel Ing., PhD.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA062_dokumentace.zip (13191 kB) - 06.10.2004 10:37:51
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA062_infDokumentace.pdf (313 kB) - 06.10.2004 10:37:57
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pízová Naděžda RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA062_posudek.zip (20839 kB) - 03.03.2005 09:42:15
Informace o posudku: PHA062_infPosudek.pdf (72 kB) - 03.03.2005 09:42:15
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA062_inf1VP.pdf (120 kB) - 25.03.2005 11:29:25
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA062_zapis1VP.pdf (1941 kB) - 30.06.2005 16:56:53
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA062_zaveryStan.pdf (3899 kB) - 30.06.2005 16:57:32
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: