Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA098
Název záměru: ARENA CENTRUM PRAHA, Holešovický pivovar, U Průhonu 13/800, Praha 7 - Holešovice
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHolešovice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 13.02.2019 17:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CMC Architects, a.s., Jankovcova 53, 170 00 Praha 7
IČ oznamovatele: 26145359
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA098_oznameni.pdf (2110 kB) - 24.05.2004 11:51:35
Informace o oznámení: PHA098_infOznam.pdf (249 kB) - 24.05.2004 11:51:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA098_zjistovaci.pdf (2114 kB) - 21.07.2004 09:44:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA098_dokumentace.zip (78265 kB) - 13.07.2005 14:40:53
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA098_infDokumentace.pdf (67 kB) - 13.07.2005 14:31:48
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pízová Naděžda RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA098_posudek.doc (1373 kB) - 10.11.2005 09:32:33
Informace o posudku: PHA098_infPosudek.pdf (217 kB) - 10.11.2005 09:32:35
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA098_inf1VP.pdf (208 kB) - 30.11.2005 16:31:02
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA098_zapis1VP.pdf (1487 kB) - 21.12.2005 14:55:54
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA098_zaveryStan.zip (7366 kB) - 01.06.2018 12:50:16
Prodloužení stanoviska: PHA098_prodlouzeniStan.pdf (443 kB) - 13.02.2019 17:39:18
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: