Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1002
Název záměru: Stavba č. 40555 „Zokruhování vodovodního řadu Praha - východ, et. 0001 - DN 800, 2. část Pitkovice - Újezd u Průhonic“
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/3.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKřeslice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaPitkovice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaÚjezd u Průhonic
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 13.07.2016 10:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
IČO oznamovatele: 00064581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.03.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 04.04.2016
Zpracovatel oznámení: Šulcová Kateřina, Mgr.
Text oznámení záměru: PHA1002_oznameni.zip (38115 kB) - 15.03.2016 15:42:16
Informace o oznámení: PHA1002_infOznam.pdf (2336 kB) - 15.03.2016 15:42:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.07.2016
Datum nabytí právní moci: 13.08.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1002_zjistovaci.pdf (439 kB) - 13.07.2016 10:48:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 11
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 22
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: