Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1004
Název záměru: Sportovně relaxační centrum Radlice, Praha 5, k.ú. Radlice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: PHA1004_duvodyUkonceni.pdf (130 kB) - 13.05.2016 13:42:59
Zařazení: II/10.8
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaRadlice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 13.05.2016 13:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Go-Kart s.r.o., Kovářova 73/1, 155 00 Praha 13
IČO oznamovatele: 01528394
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.03.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 20.04.2016
Zpracovatel oznámení: Marek Jiří Dr., Ing.
Text oznámení záměru: PHA1004_oznameni.pdf (118842 kB) - 31.03.2016 15:07:56
Informace o oznámení: PHA1004_infOznam.pdf (322 kB) - 31.03.2016 15:07:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: