Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1025
Název záměru: REZIDENČNÍ PROJEKT JESENIOVA 38, výstavba bytových domů, Praha 3, k. ú. Žižkov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PHA1025_duvodyUkonceni.pdf (267 kB) - 26.10.2017 09:49:16
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaŽižkov
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Oznamovatel: WH Estate s.r.o., Čistovická 1700/62, 163 00 Praha 17
IČO oznamovatele: 28168224
Datum a čas posledních úprav: 26.10.2017 09:49
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.09.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 29.09.2016
Zpracovatel oznámení: Jareš Radek Mgr.
Text oznámení záměru: PHA1025_oznameni.zip (53961 kB) - 09.09.2016 14:10:29
Informace o oznámení: PHA1025_infOznam.pdf (2178 kB) - 09.09.2016 14:25:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.11.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1025_zjistovaci.zip (9698 kB) - 02.12.2016 14:02:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 3
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: