Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1032
Název záměru: Tramvajová trať Modřany - Libuš (10/2016)
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/9.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKamýk
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaLibuš
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaModřany
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 05.01.2017 08:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
IČO oznamovatele: 00005886
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.10.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 10.11.2016
Zpracovatel oznámení: Grúz Jiří RNDr.
Text oznámení záměru: PHA1032_oznameni.zip (63337 kB) - 21.10.2016 12:33:12
Informace o oznámení: PHA1032_infOznam.PDF (946 kB) - 21.10.2016 12:33:12
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.01.2017
Datum nabytí právní moci: 07.02.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1032_zjistovaci.pdf (374 kB) - 05.01.2017 08:39:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 12
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: