Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA105
Název záměru: Polyfunkční centrum Grafická, Praha 5 - Smíchov
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: PHA105_duvodyUkonceni.pdf (511 kB) - 14.11.2011 14:55:09
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaSmíchov
Poznámka: prostor bývalé tiskárny Grafoprint, parc.č. 3097, 3098/1 a 3098/2
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 14.11.2011 14:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: JANS, s.r.o., Praha 8
IČO oznamovatele: 62584120
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Beran Pavel Ing., PhD.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA105_oznameni.zip (18498 kB) - 20.08.2004 12:07:52
Informace o oznámení: PHA105_infOznam.pdf (208 kB) - 20.08.2004 12:07:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA105_zjistovaci.pdf (1301 kB) - 19.10.2004 14:08:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: