Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1062
Název záměru: IKEM - výstavba nových budov G1, G2 a laboratorního bloku
Znění novely zákona: č. 326/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/118
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKrč
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKunratice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 13.02.2018 11:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, 14021 Praha 4
IČ oznamovatele: 00023001
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 19.01.2018
Zpracovatel oznámení: Šulcová Kateřina, Mgr.
Text oznámení záměru: PHA1062_oznameni.zip (41143 kB) - 20.12.2017 15:09:18
Informace o oznámení: PHA1062_infOznam.zip (343 kB) - 20.12.2017 15:20:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.02.2018
Datum nabytí právní moci: 16.03.2018
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1062_zjistovaci.zip (1912 kB) - 13.02.2018 11:35:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 4
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: