Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1068
Název záměru: Dolina - město jinak, Praha-Lysolaje
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/108
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaLysolaje
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaSuchdol
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 11.05.2018 12:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Městská část Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5, 16500 Praha-Lysolaje
IČ oznamovatele: 49702904
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.03.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 18.04.2018
Zpracovatel oznámení: Vlachová Barbora Ing. (Vorlová)
Text oznámení záměru: PHA1068_oznameni.zip (39160 kB) - 19.03.2018 14:54:58
Informace o oznámení: PHA1068_infOznam.zip (349 kB) - 19.03.2018 15:05:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.05.2018
Datum nabytí právní moci: 12.06.2018
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1068_zjistovaci.zip (2155 kB) - 11.05.2018 12:59:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 6
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: