Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1077
Název záměru: Revitalizace nákladového nádraží Žižkov – sever, Praha 3
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/108;II/109
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaŽižkov
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 09.12.2019 16:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CENTRAL GROUP 32. investiční s.r.o.
IČO oznamovatele: 03675521
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.07.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 13.08.2018
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: PHA1077_oznameni.zip (134955 kB) - 12.07.2018 14:31:51
Informace o oznámení: PHA1077_infOznam.zip (313 kB) - 12.07.2018 14:52:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.10.2018
Datum nabytí právní moci: 21.05.2019
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1077_zjistovaci.zip (3316 kB) - 03.10.2018 18:06:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 3
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: