Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1098
Název záměru: Vstupní areál Botanické zahrady hlavního města Prahy
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/118
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaTroja
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 05.03.2020 07:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Botanická zahrada hlavního města Prahy
IČO oznamovatele: 00064572
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.11.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 27.12.2019
Zpracovatel oznámení: Beran Pavel Ing., PhD.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bauer Pavel Mgr.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA1098_oznameni.zip (65910 kB) - 27.11.2019 10:39:35
Informace o oznámení: PHA1098_infOznam.zip (359 kB) - 27.11.2019 10:39:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.03.2020
Datum nabytí právní moci: 07.04.2020
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1098_zjistovaci.pdf (561 kB) - 05.03.2020 07:53:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: