Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1111
Název záměru: Obytný soubor Nové Chabry – fáze H + I
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/109
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaDolní Chabry
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 20.11.2020 08:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Nové Chabry Development, s.r.o.
IČO oznamovatele: 02627558
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.08.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 29.09.2020
Zpracovatel oznámení: Beran Pavel Ing., PhD.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA1111_oznameni.zip (94414 kB) - 27.08.2020 13:54:42
Informace o oznámení: PHA1111_infOznam.zip (379 kB) - 27.08.2020 13:54:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.11.2020
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1111_zjistovaci.pdf (619 kB) - 20.11.2020 08:42:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: