Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1161
Název záměru: Recyklační linka Běchovice - rozšíření recyklace
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaBěchovice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Oznamovatel: PORR a.s.
IČO oznamovatele: 43005560
Datum a čas posledních úprav: 08.12.2022 14:12
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.09.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 07.10.2022
Zpracovatel oznámení: Jareš Radek Mgr.
Text oznámení záměru: PHA1161_oznameni.zip (25451 kB) - 07.09.2022 14:19:37
Informace o oznámení: PHA1161_infOznam.zip (380 kB) - 07.09.2022 14:19:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.12.2022
Datum nabytí právní moci: 10.01.2023
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1161_zjistovaci.pdf (485 kB) - 08.12.2022 14:12:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 21
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: