Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA208
Název záměru: Libeňská spojka - stavba č. 8313, Praha 8
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Dokumentace
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaLibeň
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 08.12.2008 17:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Hlavní město Praha, MHMP - odbor městského investora, Mariánské nám. 2, Praha 1
IČ oznamovatele: 00064581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Marek Přemysl RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA208_oznameni.pdf (1185 kB) - 31.07.2006 12:39:31
Informace o oznámení: PHA208_infOznam.pdf (199 kB) - 31.07.2006 12:39:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA208_zjistovaci.pdf (2900 kB) - 09.11.2006 14:49:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Marek Přemysl RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
26.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA208_dokumentace.pdf (4540 kB) - 26.06.2008 08:23:06
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA208_infDokumentace.pdf (156 kB) - 26.06.2008 08:23:06
Vrácení dokumentace: PHA208_vraceni.zip (28073 kB) - 08.12.2008 17:43:51
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Záměr byl vyhrazen MŽP. Nový kód záměru je MZP326.