Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Marek Přemysl RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
35863/ENV/06, 34679/ENV/11, 19576/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
8985/1390/OHRV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Štěchovická 1858/14
Bydliště - město: Praha 10
Bydliště - PSČ: 100 00
Bydliště - telefon: 602 729 309
Email: premyslmarek@seznam.cz
Poznámka: posuzování vlivů na životní prostředí, ekologické posudky a audity, odborné studie v ochraně životního prostředí a ekoligii, BREEAM
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: