Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1507
Název záměru: Labská cyklostezka, úsek zdymadlo Velký Osek - Kolín
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínKolínKolín
Středočeský krajKolínNová Ves INová Ves I
Středočeský krajKolínPňov-PředhradíPňov
Středočeský krajKolínVelký OsekVelký Osek
Středočeský krajKolínVeltrubyHradišťko I
Středočeský krajKolínVeltrubyVeltruby
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.06.2012 10:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ oznamovatele: 70891095
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Marek Přemysl RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC1507_oznameni.zip (27385 kB) - 06.02.2012 16:49:27
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části oznámení
Informace o oznámení: STC1507_infOznam.doc (112 kB) - 06.02.2012 16:49:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.06.2012
Závěry zjišťovacího řízení: STC1507_zjistovaci.doc (150 kB) - 14.06.2012 09:37:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1507_infZjistovaci.doc (70 kB) - 14.06.2012 09:37:27
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: