Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA620
Název záměru: Objektové parkoviště P+R Zličín III., Praha-Zličín, k. ú. Třebonice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaTřebonice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 04.03.2010 09:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 11015 Praha 1
IČ oznamovatele: 63834197
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 17
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Marek Přemysl RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.02.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA620_dokumentace.zip (5052 kB) - 18.02.2009 13:17:54
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA620_infDokumentace.pdf (354 kB) - 18.02.2009 13:15:30
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obst Petr RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
10.09.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA620_posudek.pdf (4141 kB) - 10.09.2009 12:48:21
Informace o posudku: PHA620_infPosudek.pdf (324 kB) - 10.09.2009 12:48:22
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
17.12.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PHA620_zaveryStan.zip (8413 kB) - 04.03.2010 09:20:28
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 17
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: