Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA611
Název záměru: Rekreační zóna, terénní úpravy, těžba štěrkopísku – Radotín přístav, Praha 16
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaRadotín
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 13.08.2009 10:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KÁMEN Zbraslav, spol s r.o., Žitavského 1178, 15621 Praha 5 - Zbraslav
IČO oznamovatele: 45798222
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.01.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Zemancová Monika Ing.
Text oznámení záměru: PHA611_oznameni.zip (41975 kB) - 19.01.2009 12:24:10
Informace o oznámení: PHA611_infOznam.pdf (80 kB) - 19.01.2009 10:49:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.08.2009
Závěry zjišťovacího řízení: PHA611_zjistovaci.pdf (11627 kB) - 13.08.2009 09:48:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 16
Hlavní město PrahaPrahaČeský báňský úřad
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: