Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA714
Název záměru: Obvodová komunikace 31/DK/51 - 2. část, Praha 22 - Uhříněves
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PHA714_duvodyUkonceni.pdf (301 kB) - 07.02.2018 16:38:16
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaUhříněves
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 07.02.2018 16:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Městská část Praha 22
IČ oznamovatele: 00240915
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.04.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Andrš Miloš Ing.
Text oznámení záměru: PHA714_oznameni.pdf (3052 kB) - 30.04.2010 08:54:49
Informace o oznámení: PHA714_infOznam.pdf (285 kB) - 30.04.2010 08:54:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.06.2010
Závěry zjišťovacího řízení: PHA714_zjistovaci.pdf (3711 kB) - 15.06.2010 08:07:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Andrš Miloš Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.01.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA714_dokumentace.pdf (7928 kB) - 12.01.2012 09:54:25
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA714_infDokumentace.pdf (908 kB) - 12.01.2012 09:54:25
Vrácení dokumentace: PHA714_vraceni.zip (62305 kB) - 21.05.2012 12:46:39
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: