Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA773
Název záměru: Obytný soubor Braník, Praha 4, k.ú. Braník
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaBraník
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 24.04.2012 11:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Multiprojekt - Braník, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4
IČ oznamovatele: 27875750
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.05.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Jareš Radek Mgr.
Text oznámení záměru: PHA773_oznameni.zip (75688 kB) - 18.05.2011 09:32:13
Informace o oznámení: PHA773_infOznam.pdf (126 kB) - 02.05.2011 12:26:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.04.2012
Závěry zjišťovacího řízení: PHA773_zjistovaci.pdf (7739 kB) - 24.04.2012 10:33:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA773_infZjistovaci.pdf (114 kB) - 24.04.2012 10:33:44
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 4
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: