Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA794
Název záměru: Prague Eye Towers, Praha 11, k. ú. Chodov
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaChodov
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 20.04.2012 10:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Office Star Five, spol. s r.o., Na pankráci 1658/121, 14021 Praha 4
IČO oznamovatele: 27639185
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.10.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pízová Naděžda RNDr.
Text oznámení záměru: PHA794_oznameni.zip (71958 kB) - 20.10.2011 14:42:01
Informace o oznámení: PHA794_infOznam.pdf (400 kB) - 20.10.2011 14:41:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.04.2012
Závěry zjišťovacího řízení: PHA794_zjistovaci.pdf (7962 kB) - 20.04.2012 09:21:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA794_infZjistovaci.PDF (115 kB) - 20.04.2012 09:24:46
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 11
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: