Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA803
Název záměru: ČERNÝ MOST III. P+R, Praha 20
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHorní Počernice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Oznamovatel: Technická správa komunikací, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
IČO oznamovatele: 63834197
Datum a čas posledních úprav: 24.04.2012 10:18
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.01.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vejr Martin Ing.
Text oznámení záměru: PHA803_oznameni.zip (45806 kB) - 09.01.2012 16:39:43
Informace o oznámení: PHA803_infOznam.pdf (1054 kB) - 09.01.2012 16:39:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.04.2012
Závěry zjišťovacího řízení: PHA803_zjistovaci.pdf (1744 kB) - 24.04.2012 09:13:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA803_infZjistovaci.pdf (125 kB) - 24.04.2012 09:13:45
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 20
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: