Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA821
Název záměru: XXXLutz a Möbelix, Kolbenova, Praha 9
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaVysočany
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 01.11.2013 14:49
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TBB s.r.o.
IČ oznamovatele: 60826916
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.08.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 27.08.2012
Zpracovatel oznámení: Jareš Radek Mgr.
Text oznámení záměru: PHA821_oznameni.zip (61905 kB) - 07.08.2012 12:04:39
Informace o oznámení: PHA821_infOznam.PDF (276 kB) - 07.08.2012 12:04:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.10.2012
Závěry zjišťovacího řízení: PHA821_zjistovaci.PDF (1390 kB) - 03.10.2012 08:59:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA821_infZjistovaci.PDF (120 kB) - 03.10.2012 08:59:11
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 9
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Jareš Radek Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
07.03.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 08.04.2013
Text dokumentace: PHA821_dokumentace.zip (43242 kB) - 07.03.2013 14:36:22
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA821_infDokumentace.PDF (229 kB) - 07.03.2013 14:36:22
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
19.07.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 19.08.2013
Text posudku: PHA821_posudek.zip (2198 kB) - 19.07.2013 14:29:54
Informace o posudku: PHA821_infPosudek.pdf (1618 kB) - 19.07.2013 14:29:54
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
09.08.2013
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA821_inf1VP.PDF (149 kB) - 09.08.2013 13:20:41
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA821_zapis1VP.PDF (838 kB) - 03.09.2013 14:58:22
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
01.11.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA821_zaveryStan.PDF (1430 kB) - 01.11.2013 14:49:10
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 9
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: