Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA835
Název záměru: Polyfunkční budova – Vítězné náměstí – Praha 6
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaBubeneč
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 25.02.2013 13:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Architektonický atelier Radana Hubičky s.r.o., Wenzigova 1860/17, Praha 2
IČ oznamovatele: 26764326
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.10.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 20.11.2012
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: PHA835_oznameni.zip (67682 kB) - 31.10.2012 11:40:41
Informace o oznámení: PHA835_infOznam.pdf (256 kB) - 31.10.2012 11:39:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.02.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PHA835_zjistovaci.PDF (6271 kB) - 25.02.2013 13:01:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA835_infZjistovaci.PDF (119 kB) - 25.02.2013 13:01:25
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 6
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: