Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA837
Název záměru: Víceúčelový zimní stadion, Praha 11 - Chodov
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: PHA837_duvodyUkonceni.pdf (344 kB) - 29.01.2013 12:58:53
Zařazení: II/10.8
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaChodov
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 29.01.2013 12:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AMR GROUP, a.s.
IČO oznamovatele: 28197101
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 03.12.2012
Zpracovatel oznámení: Beran Pavel Ing., PhD.
Text oznámení záměru: PHA837_oznameni.pdf (36842 kB) - 12.11.2012 12:58:11
Informace o oznámení: PHA837_infOznam.pdf (690 kB) - 12.11.2012 12:58:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: