Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA852
Název záměru: Obytný soubor Rajský vrch - II. etapa, Praha 14 - Černý Most
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaČerný Most
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 16.05.2013 12:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Landia Management s.r.o.
IČ oznamovatele: 28510020
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.02.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 07.03.2013
Zpracovatel oznámení: Beran Pavel Ing., PhD.
Text oznámení záměru: PHA852_oznameni.pdf (38060 kB) - 15.02.2013 09:21:26
Informace o oznámení: PHA852_infOznam.pdf (661 kB) - 15.02.2013 09:21:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.05.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PHA852_zjistovaci.pdf (4751 kB) - 16.05.2013 12:02:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA852_infZjistovaci.pdf (279 kB) - 16.05.2013 12:02:33
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 14
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: