Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA866
Název záměru: Objekty sociálního bydlení Prosek, k. ú. Střížkov, Praha 9
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: PHA866_duvodyUkonceni.pdf (107 kB) - 04.06.2018 13:41:00
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaStřížkov
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 04.06.2018 13:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
IČO oznamovatele: 00063894
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.06.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 15.07.2013
Zpracovatel oznámení: Dřevíkovský Jan Ing.
Text oznámení záměru: PHA866_oznameni.zip (10331 kB) - 25.06.2013 13:30:42
Informace o oznámení: PHA866_infOznam.PDF (275 kB) - 25.06.2013 13:30:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.11.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PHA866_zjistovaci.PDF (1089 kB) - 11.11.2013 16:09:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA866_infZjistovaci.doc (36 kB) - 11.11.2013 16:09:34
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 9
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: