Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA880
Název záměru: Polyfunkční domy – Centrum Lužiny, Praha 13
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 16.06.2017 13:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: YIT Stavo s.r.o., Milady Horákové 109/116, 160 00 Praha 6
IČ oznamovatele: 26420562
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.09.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 23.09.2013
Zpracovatel oznámení: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Text oznámení záměru: PHA880_oznameni.zip (67188 kB) - 03.09.2013 15:03:46
Informace o oznámení: PHA880_infOznam.PDF (281 kB) - 03.09.2013 15:03:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.11.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PHA880_zjistovaci.pdf (648 kB) - 18.11.2013 17:14:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA880_infZjistovaci.pdf (129 kB) - 18.11.2013 17:14:18
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 13
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
19.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 18.02.2015
Text dokumentace: PHA880_dokumentace.pdf (5406 kB) - 19.01.2015 13:09:45
Text přepracované/doplněné dokumentace: PHA880_prepracovana.zip (129424 kB) - 11.01.2017 17:39:00
Přílohy k dokumentaci: soulad s ÚPn, Natura, MHMP OUP
PHA880_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (2327 kB) - 19.01.2015 13:09:45
koordinační situace, mapy
PHA880_prilohaDokumentaceDOC_2.zip (5720 kB) - 19.01.2015 13:11:19
pohledy, vizualizace
PHA880_prilohaDokumentaceDOC_3.zip (17566 kB) - 19.01.2015 13:22:39
rozptylová studie
PHA880_prilohaDokumentaceDOC_4.zip (15827 kB) - 19.01.2015 13:24:03
akustická studie
PHA880_prilohaDokumentaceDOC_5.zip (14866 kB) - 19.01.2015 13:24:52
studie - vliv na veřejné zdraví
PHA880_prilohaDokumentaceDOC_6.zip (1225 kB) - 19.01.2015 13:26:07
oslunění, osvětlení
PHA880_prilohaDokumentaceDOC_7.zip (220 kB) - 19.01.2015 13:26:37
dopravně-inženýrské podklady
PHA880_prilohaDokumentaceDOC_8.zip (22550 kB) - 19.01.2015 13:27:43
krajinný ráz
PHA880_prilohaDokumentaceDOC_9.zip (12861 kB) - 19.01.2015 13:28:18
fotodokumentace
PHA880_prilohaDokumentaceDOC_10.zip (716 kB) - 19.01.2015 13:28:50
dendrologie, zeleň
PHA880_prilohaDokumentaceDOC_11.zip (929 kB) - 19.01.2015 13:29:22
provětrávání
PHA880_prilohaDokumentaceDOC_12.zip (2607 kB) - 19.01.2015 13:30:14
autorizace zpracovatele dokumentace
PHA880_prilohaDokumentaceDOC_13.zip (1189 kB) - 19.01.2015 13:30:49
studie a stanovisko - Ing. arch. Ladislav Lábus
PHA880_prilohaDokumentaceDOC_14.zip (283 kB) - 19.01.2015 13:31:48
vývoj projektu
PHA880_prilohaDokumentaceDOC_15.zip (9812 kB) - 19.01.2015 13:32:49
studie - Ing. arch. Ivo Oberstein
PHA880_prilohaDokumentaceDOC_16.zip (1878 kB) - 19.01.2015 13:35:50
vypořádání připomínek k oznámení
PHA880_prilohaDokumentaceDOC_17.zip (892 kB) - 19.01.2015 13:36:27
Informace o dokumentaci: PHA880_infDokumentace.PDF (270 kB) - 19.01.2015 13:09:45
Vrácení dokumentace: PHA880_vraceni.pdf (628 kB) - 08.07.2015 13:39:24
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kuk Richard Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
11.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 10.02.2017
Text posudku: PHA880_posudek.pdf (8755 kB) - 11.01.2017 17:45:42
Informace o posudku: PHA880_infPosudek.zip (295 kB) - 11.01.2017 17:45:42
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
30.01.2017
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA880_inf1VP.pdf (235 kB) - 30.01.2017 09:16:30
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA880_zapis1VP.pdf (334 kB) - 16.06.2017 13:27:26
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
16.06.2017
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA880_zaveryStan.zip (21354 kB) - 16.06.2017 11:14:58
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: