Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA890
Název záměru: Rezidence Vokovický dvůr, Praha 6
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaVokovice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 20.02.2014 13:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Tulipa Vokovice spol. s r.o.
IČO oznamovatele: 26151995
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 26.11.2013
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: PHA890_oznameni.zip (33137 kB) - 06.11.2013 17:21:41
Informace o oznámení: PHA890_infOznam.pdf (1787 kB) - 06.11.2013 17:21:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.02.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PHA890_zjistovaci.PDF (1945 kB) - 20.02.2014 13:21:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA890_infZjistovaci.PDF (118 kB) - 20.02.2014 13:21:14
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 6
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: