Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA899
Název záměru: Rekultivace a revitalizace skládky Motol na pozemcích 430/1, 430/5 a 430/12
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: PHA899_duvodyUkonceni.pdf (344 kB) - 03.06.2014 15:04:49
Zařazení: §4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaMotol
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 28.07.2014 14:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: P-V rekultivace s.r.o.
IČO oznamovatele: 25715607
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.12.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 20.01.2014
Zpracovatel oznámení: Kovář Roman Dr., Ing.
Text oznámení záměru: PHA899_oznameni.pdf (35944 kB) - 30.12.2013 12:11:12
Informace o oznámení: PHA899_infOznam.pdf (1170 kB) - 28.07.2014 14:06:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. - viz podlimitní záměry PHA2169P.