Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA916
Název záměru: Polyfunkční centrum AFI Vokovice, Praha 6
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaVokovice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Oznamovatel: DaM, spol. s r.o., Na Dolinách 168/6, 14700 Praha 4
IČO oznamovatele: 00300888
Datum a čas posledních úprav: 02.09.2014 16:48
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.04.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 07.05.2014
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: PHA916_oznameni.zip (33203 kB) - 17.04.2014 16:30:41
Informace o oznámení: PHA916_infOznam.PDF (289 kB) - 17.04.2014 16:31:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.05.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PHA916_zjistovaci.PDF (3199 kB) - 02.09.2014 16:48:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA916_infZjistovaci.PDF (119 kB) - 02.09.2014 16:48:36
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 6
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: